+381 11 26 05 620

EN

Validacija Čistih Soba | Prostora | GMP IQ OQ PQ Kvalifikacije | Komprimovan vazduh

Kvalifikacija Komprimovanog Vazduha

Kvalifikacija Komprimovanog Vazduha

Lab prova | Kvalifikacija Komprimovanog Vazduha

Identifikacija razlike između kritičnih i nekritičnih parametara igra važnu ulogu u procesu upravljanja rizikom. Parametri koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda trebaju da budu identifikovani kao kritični, jasno dokumentovani i demonstrirani da se mogu reproduktivno održavati unutar zahtevanih limita.
Komprimovani vazduh u većini proizvodnih procesa GMP proizvodnje dolazi u direktan dodir sa proizvodom, i kao takav treba da bude identifikovan kao kritičan čija varijabilnost ima uticaj na kvalitet proizvoda i stoga bi trebao biti stalno praćen ili kontrolisan.
Komprimovani vazduh bi trebao da bude suv, čist i bez prisustva uljnih para i takav kvalitet bi trebalo da bude potvrđen.

Mi možemo da izvršimo ispitivanje komprimovanog vazduha u smislu određivanja klase čistoće, uključujući kritične parametre kao što su:
Kvalifikacija komprimovanog vazduha (i drugih procesnih ili laboratorijskih gasova) u farmaceutskoj industriji treba da bude propraćena odgovarajućom VALIDACIONOM I KVALIFIKACIONOM DOKUMENTACIJOM.

Lab prova | Validacija Čistih Soba

NAŠE USLUGE

Lab prova | NAŠI PARTNERI

Validacija Čistih Soba

LAB PROVA je rođena kao ideja usled potrebe lokalnog tržišta za laboratorijom koja bi bila u stanju da pruži profesionalnu uslugu validacije čistih soba. Specifične potrebe farmaceutske industrije, kroz godine, prirodno su profilisale naš poslovni pristup, posvećen zadovoljstvu klijenta.

Znanje iz raznovrsnih aplikacija, stečeno iskustvo, istraživanje i razvoj pomogli su nam da uspostavimo jaku saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima merne opreme, za široki raspon indistrijskih aplikacija.