+381 11 26 05 620

EN

Validacija Čistih Soba | Prostora | GMP IQ OQ PQ Kvalifikacije | Particle Measuring Systems

Particle Measuring Systems (PMS)

Particle Measuring Systems (PMS)

Lab prova | Particle Measuring Systems (PMS)

Particle Measuring Systems (PMS) je pronalazač metodologije brojanja čestica laserskom tehnologijom i najveći proizvođač brojača čestica na svetu, od 1972. godine neprekidno potvrđujući lidersku poziciju.
Mi smo ponosni što imamo ovu kompaniju kao svog partnera, na bazi ekskluziviteta za teritorijalno područje Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Makedonije i Crne Gore.
Posvećeni specijalizovani inženjeri, profesionalna tehnička podrška, servis i kalibracije u okviru pogona kupca, dizajn, instalacija, podešavanje i validacija su naše glavne prednosti.
Kao eksperti u GMP regulativi za monitoing prostora živih organizama i mehaničkih nečistoća, možemo vam pomoći da unapredite svoje aseptične procese kada i gde je to najpotrebnije.

Brojači Čestica u Vazduhu

Imajući u vidu jedinstvene potrebe svojih korisnika, PMS je dizajnirao raznovrsne instrumente za radu u čistim sobama.
Višenamenski brojač čestica Lasair® III može da se koristi i kao deo sistema za monitoring u vidu fiksnog uređaja, i kao mobilni uređaj za rutinski monitoring čiste sobe i sertifikaciju, u potpunosti ispunjavajući zahteve standarda ISO 14644-1:2015 i ISO 21501-4.
Istinsko merenje čestica veličine od 0.1μm je moguće pomoću brojača čestica Lasair® III 110, bazirano na tehnologiji laser-diode.
IsoAir® 310P i Airnet® II brojači čestica su dizajnirani za pouzdano “real-time” korišćenje sa integrisanom internom vakuum pumpom ili u kombinaciji sa eksternom vakuum instalacijom, dostupni sa različitim komunikacionim protokolima kao što su Ethernet, Modbus, OPC, WiFi, Analogni 4-20mA za potpunu kompatibilnost sa novim ili postojećim sistemom za monitoring.

Mikrobiološko Uzorkovanje i Obezbeđivanje Sterilnosti

Inovativni MiniCapt® mobilni mikrobiološki uzorkivač vazduha u kombinaciji sa BioCapt® “single-use” mikrobiološkim impaktorom pojednostavljuje mikrobiološko uzorkovanja vazduha primenom savremenih metoda upravljanja podacima koje štede vreme i smanjuju mogućnot greške operatera, i istovremeno minimizirajući pojavu “false positives” rezultata proisteklih iz mikrobioloških aktivnosti u čistim sobama, smanjujući kontaminacije koje proizilaze iz rukovanja petri pločama.
MiniCapt® je takođe dostupan kao fiksni instrument smešten u kućištu od nerđajućeg čelika sa HEPA filtriranim izduvom vazduha, i kao takav, idealan je za aseptična okruženja.
BioCapt® mikrobiološki impaktor sa precizno dimenzionisanim prorezima koji obezbeđuju laminaran tok, povećavajući do maksimuma efikasnost prikupljanja mikroorganizama, kao i biološku efikasnost, je takođe dostupan kao standardni proizvod izrađen od nerđajućeg čelika za višekratnu upotrebu.

Facility Monitoring Systems

Sa razvojem platforme FacilityPro® koja ima arhitekturu industrijskog automatizovanog sistema, PMS je otvorio novu eru u smislu pouzdanosti sistema i integriteta podataka.
Obradu podataka vrši procesor dok upravljanje podacima, prikaz i skladištenje vrši softver.
Te dve glavne komponente sistema (procesor i softver) su dostupne u različitim verzijama, sa velikim brojem inteligentnih funkcija, koje pokrivju široki spektar mogućeg dizajna sistema i aplikacija.

Brojači Čestica u Tečnostima

Brojač čestica u tečnostima APSS-2000 određuje broj i veličinu čestica u širokom spektru tečnosti ispunjavajući sve važeće Američke i Evropske standarde i zahteve farmakopeje.
U skladu sa USP 788 koji se bavi česticama u injekcionim rastvorima, APSS-2000 farmaceutski brojač čestica u tečnostima ima funkciju kreiranja recepata koja omogućava adaptiranje na buduće promene regulative, i njegova mala zapremina uzorka minimizira rasipanje skupog proizvoda.
“User-friendly” softver, SamplerSight Pharma, kreira izveštaje skladno regulativi 21 CFR, Part 11 za elektronske zapise i potpise.

Lab prova | Validacija Čistih Soba

NAŠE USLUGE

Lab prova | NAŠI PARTNERI

Validacija Čistih Soba

LAB PROVA je rođena kao ideja usled potrebe lokalnog tržišta za laboratorijom koja bi bila u stanju da pruži profesionalnu uslugu validacije čistih soba. Specifične potrebe farmaceutske industrije, kroz godine, prirodno su profilisale naš poslovni pristup, posvećen zadovoljstvu klijenta.

Znanje iz raznovrsnih aplikacija, stečeno iskustvo, istraživanje i razvoj pomogli su nam da uspostavimo jaku saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima merne opreme, za široki raspon indistrijskih aplikacija.