+381 11 26 05 620

EN

Validacija Čistih Soba | Prostora | GMP IQ OQ PQ Kvalifikacije | Laminarni kabineti

Validacija Čistih Soba

Validacija Čistih Soba

Lab prova | Validacija Čistih Soba

Validacija je esencijalni deo Dobre Proizvođačke Prakse – DPP (GMP). Predstavlja element programa osiguranja kvaliteta određenog proizvoda ili procesa. Osnovni principi osiguranja kvaliteta imaju za cilj proizvodnju proizvoda koji odgovaraju svojoj nameni.

Čiste sobe i pripadajuće kotrolisano okruženje imaju ulogu zaštite vazduha od kontaminacije i, ukoliko je potrebno, površine, do nivoa pogodnog za obavljanje aktivnosti osetljivih na kontaminaciju. Kontrola kontaminacije može biti ključna za zaštitu integriteta proizvoda ili procesa kod aplikacija u industrijama kao što su proizvodnja lekova i medicinskih sredstava, zdravstvo, prehrambena industrija, avio industrija i mikroelektronika.

Prateći zahteve EU GMP, U.S. FDA, ISO/TC, PIC/S Guides, WHO | TRS ili zahteva neke druge regulative, validirajte sa nama vaš proces u čistoj sobi!
Mi smo spremni da vam pomognemo u kreiranju odgovarajućeg pristupa, kako bi kompletirali svaki korak ovog procesa, na putu do cilja – uspostaviti poverenje da će gotovi proizvodi dosledno ispunjavati svoje proizvođačke specifikacije.
Naš specijalizovani tim eksperata je spreman da vam asistira na putu do usklađenosti sa GMP-om.

Lab prova | Validacija Čistih Soba

NAŠE USLUGE

Lab prova | NAŠI PARTNERI

Validacija Čistih Soba

LAB PROVA je rođena kao ideja usled potrebe lokalnog tržišta za laboratorijom koja bi bila u stanju da pruži profesionalnu uslugu validacije čistih soba. Specifične potrebe farmaceutske industrije, kroz godine, prirodno su profilisale naš poslovni pristup, posvećen zadovoljstvu klijenta.

Znanje iz raznovrsnih aplikacija, stečeno iskustvo, istraživanje i razvoj pomogli su nam da uspostavimo jaku saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima merne opreme, za široki raspon indistrijskih aplikacija.