+381 11 26 05 620

EN

Validacija Čistih Soba | Prostora | GMP IQ OQ PQ Kvalifikacije | Oprema

Kvalifikacija Opreme

Kvalifikacija Opreme

Lab prova | Kvalifikacija Opreme

Sva oprema uključena u kritične aktivnosti, kao što je oprema za razvod, distribuciju i filtraciju vazduha, oprema za sterilizaciju, procesna oprema, laboratorijska oprema, termo oprema, itd. treba da bude predmet kvalifikacije.
Njihova odgovarajuća upotreba mora inicijalno da bude kvalifikovana i nakon toga periodično (npr. godišnje) kritični parametri rekvalifikovani.

Tokom više od 10 godina razvoja našeg stručnog poslovanja, kvalifikovali smo širok spektar različite opreme, pritom prolazeći korak po korak kroz svaku fazu kvalifikacije, počevši od asistencije krajnjem korisniku u izradi URS-a, preko dizajna i razvoja VALIDACIONE I KVALIFIKACIONE DOKUMENTACIJE i izvršenja svih aktivnosti, do finalnog odobrenja.

Oprema koja zahteva kvalifikaciju je:

Lab prova | Validacija Čistih Soba

NAŠE USLUGE

Lab prova | NAŠI PARTNERI

Validacija Čistih Soba

LAB PROVA je rođena kao ideja usled potrebe lokalnog tržišta za laboratorijom koja bi bila u stanju da pruži profesionalnu uslugu validacije čistih soba. Specifične potrebe farmaceutske industrije, kroz godine, prirodno su profilisale naš poslovni pristup, posvećen zadovoljstvu klijenta.

Znanje iz raznovrsnih aplikacija, stečeno iskustvo, istraživanje i razvoj pomogli su nam da uspostavimo jaku saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima merne opreme, za široki raspon indistrijskih aplikacija.